CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI WEBSITE CỦA CHÚNG TÔI
Hotline 24/7
0989 029 589

BÁN VÀ GIAO HÀNG

1. Phạm vi

1.1 Các điều kiện bán hàng và giao hàng sẽ được áp dụng cho tất cả các hợp đồng mua bán và cung ứng giữa KRONOSPAN THỤY SĨ AG, CH-6122 Menznau ("Kronospan") và các nhà thầu của mình ("Người mua"). Họ quy định quyền, trách nhiệm và nghĩa vụ của các bên.

1.2 Các điều khoản và điều kiện áp dụng riêng. Điều khoản và điều kiện của người mua hoặc thay đổi các điều khoản bán hàng và giao hàng cũng không phải là một phần của hợp đồng, nếu KRONOSPAN không phản đối. Bất kỳ độ lệch từ-sen Điều kiện cần có sự đồng ý bằng văn bản KRONOSPAN.

1.3 Các điều khoản và điều kiện áp dụng đối với tất cả doanh số bán hàng trong tương lai và các giao dịch chuyển giữa các bên.

2.Cung cấp và Kết luận

2.1 Nếu người mua trên một đơn đặt hàng, điều này được áp dụng như một lời đề nghị ràng buộc bởi người mua.Hợp đồng chỉ được ký kết sau khi xác nhận (bằng e-mail, fax hoặc thư) của Kronospan. Mời bằng lời nói và thỏa thuận không ràng buộc KRONOSPAN.

2.2 KRONOSPAN có thể sản xuất hàng hoá không thay đổi như xa như là cần thiết cho các mục đích theo luật định, và không đòi hỏi bất kỳ sự suy giảm về chất lượng và phù hợp để sử dụng.

2.3 Dịch vụ tư vấn của bất cứ loại nào, đặc biệt là về sự phù hợp của sản phẩm đã mua với mục đích sử dụng cụ thể của người mua không Vertragsgegen¬stand. Người mua có thể đã thông báo mục đích sử dụng chính xác của hàng hóa cũng không phải là cơ sở tài chính của hợp đồng. Việc kiểm tra sự phù hợp của sản phẩm cho mục đích sử dụng cụ thể là trách nhiệm của người mua.

3. Giá cả và thanh toán

3.1 Quyết định đồng ý và ghi theo thứ tự giá xác nhận, tiền tệ và điều kiện giao hàng (INCOTERMS 2010). Tất cả giá đều VAT cộng ở theo luật định.

3.2 thay đổi đáng kể giữa hợp đồng và chuyển giao nguyên liệu, giá năng lượng hoặc hoàn cảnh kinh tế khác giá có liên quan, Kronospan được quyền điều chỉnh giá phù hợp. Việc điều chỉnh giá sẽ có văn bản thông báo ít nhất bốn tuần trước.

3.3 Các điều khoản thanh toán theo xác nhận đặt hàng. Giao hàng từng phần được cho phép và có thể bị tính riêng biệt.

3.4 Trong trường hợp lãi suất chậm nộp 6% một năm, tiền phạt quá hạn phải nộp.

3.5 Nếu chậm nộp KRONOSPAN có thể đình chỉ giao thêm cho người mua, ngay cả khi họ không phải là một phần của việc bán giống nhau và kinh doanh phân phối.

3.6 Việc thanh toán theo giá thoả thuận là đảm bảo, thông qua việc sử dụng bảo hiểm tín dụng thương mại Kronospan hoặc bảo đảm chấp nhận Kronospan.

3.7 Nếu người mua tuyên bố chống lại Kronospan, mua chỉ được thiết lập-off, duy trì hoặc giảm, nếu các phản tố đã được thành lập hợp pháp hoặc không thể tranh cãi.

3.8 Việc chuyển nhượng tuyên bố chống lại người mua Kronospan được loại trừ.

4. Giao hàng tận nơi

4.1 Kronospan là sớm nhất để cung cấp các hàng hóa đã ra lệnh, nếu việc thanh toán theo giá thoả thuận phù hợp với nghệ thuật. 3.6. được đảm bảo. Kronospan có quyền thực hiện giao hàng từng phần.

4.2 Hàng hoá được vận chuyển phù hợp với các điều khoản đã thoả thuận giao hàng (INCOTERMS 2010).

4.3 Nếu giao hàng là cản trở đáng kể bởi một trở ngại mà nằm ngoài sự kiểm soát của Kronospan, các Kronospan có quyền đình chỉ giao hàng hoặc hủy bỏ hợp đồng.

4.4 ngày giao hàng đã đồng ý đáp ứng càng tốt. Chuyển giao một phần hoặc giao hàng chậm sẽ không cho phép người nhận rút lui khỏi hợp đồng. Gây ra cho người mua một khoản nợ trong các thiệt hại giao hàng chậm trễ Kronospan, vì vậy Kronospan chịu trách nhiệm về chỉ khi sự chậm trễ là do cẩu thả.

4.5 Người mua phải chấp nhận hàng tại Kronospan ngay sau khi thông báo về sự sẵn sàng cho bộ sưu tập. Nếu việc chuyển giao không được thực hiện trong vòng 5 ngày làm việc của thông điệp sẵn sàng đón khách, hàng hóa được coi là đã chấp nhận và có thể được lưu trữ công khai tại các chi phí của người mua. Người mua Kronospan phải trả tiền bồi thường thiệt hại gây ra bởi mặc định chấp nhận. Hơn nữa hậu quả của sự chậm trễ trong việc chấp nhận không bị ảnh hưởng.

4.6 Trong trường hợp thiệt hại giao thông phải được thực hiện trong từng trường hợp với các thông báo cung cấp dịch vụ vận chuyển hàng hóa và đính kèm một thông báo về việc vận chuyển tài liệu. Thiệt hại phải được xác nhận bởi các tàu sân bay.

5. Chuyển giao rủi ro

Việc chuyển giao rủi ro của giá mua trả tiền cho sự phá hủy do tai nạn và sự suy giảm đột ngột của hàng hóa được thực hiện theo các điều khoản đã thoả thuận giao hàng (INCOTERMS 2010).

6.Bảo hành 

6.1 Hàng của các Kronospan bao gồm chủ yếu bằng gỗ, sản phẩm tự nhiên. Thuộc tính vốn có của nó dẫn đến một loạt các màu sắc tự nhiên, cấu trúc và sự khác biệt khác và do đó không tạo thành khuyết tật.

6.2 độ lệch nhỏ trong mô tả sản phẩm và các biến thể trong chiều tiêu chuẩn EN và không tạo thành các khuyết tật.

6.3 Người mua là việc chuyển giao rủi ro theo nghệ thuật. 5 nghĩa vụ kiểm tra hàng hóa ngay lập tức cho các khuyết tật, bao gồm cả việc giao hàng sai và lỗi số lượng. Khiếu nại ngay lập tức phải được nộp bằng văn bản tại các điểm đến và chứng minh chi tiết về cáo buộc vi phạm hợp đồng và nguyên nhân của họ chống lại KRONOSPAN nhưng không muộn hơn 5 ngày làm việc sau khi nhận được hàng. Nếu người mua không hiển thị, hàng hóa được coi là đã chấp nhận. Hàng hóa bị lỗi phải không được xử lý. Đơn khiếu nại không không cho phép người mua từ chối chấp nhận hàng hoặc thanh toán.

6.4 Yêu cầu bảo hành giả định rằng người mua Kronospan, hàng bị lỗi có sẵn đối với hàng hóa kiểm tra, khiếm khuyết đã được thanh toán đầy đủ khi đến hạn. Trở về phải được sự thoả thuận trước giữa các bên.

6.5 Nếu khiếu nại được thực hiện trên thời gian và phù hợp với hợp đồng và hàng hoá ý nghĩa của hợp đồng này là khiếm khuyết, Kronospan thay thế các hàng hóa bị lỗi miễn phí bằng cách cung cấp phù hợp với hàng hóa hợp đồng trong một thời gian hợp lý. Tuyên bố thêm bởi người mua (thường thiệt hại do hậu quả), như tuyên bố đặc biệt đối với lao động, vật liệu hoặc mất lợi nhuận, mất mát của bên thứ ba cũng như việc hủy bỏ hợp đồng hoặc giảm giá mua được loại trừ bởi người mua.

6.6 Thời hạn bảo hành tối đa là 24 tháng kể từ sự ra đi của rủi ro theo nghệ thuật. 5

6.7 Từ khi bắt đầu điều trị, xử lý, sửa đổi hoặc lưu trữ không đúng cách hoặc xử lý hàng hoá được cung cấp bởi Kronospan mất bất kỳ khiếu nại của người mua từ các khuyết tật bảo hành.

7. Rút

7.1 KRONOSPAN có thể rút khỏi hợp đồng nếu người mua mặc dù kéo dài thời hạn thực hiện nghĩa vụ tham gia của mình không được đáp ứng hoặc nếu việc cung cấp các dịch vụ theo Kronospan không chịu trách nhiệm vì Kronospan, không lường trước được hoặc vĩnh viễn không thể được khắc phục trở ngại hiệu suất, mà không thể được tắt bằng chi phí hợp lý, đã trở thành không thể .

7.2 KRONOSPAN có thể rút khỏi hợp đồng nếu thanh toán theo giá thoả thuận của ngày giao hàng đồng ý không phù hợp với Điều 3.6. được đảm bảo.

7.3 Nếu KRONOSPAN trở lại từ hợp đồng, người mua có thể nó - với ngoại lệ của sự phục hồi cho hợp đồng này được thực hiện thanh toán - không lấy được bất kỳ quyền nào khác đối với KRONOSPAN.

8. trách nhiệm

Kronospan chịu trách nhiệm về tài sản hoặc thiệt hại bằng tiền chỉ trong trường hợp cố ý hoặc do cẩu thả. Trách nhiệm được giới hạn trong hợp đồng điển hình và có thể dự đoán tại thời điểm ký kết hợp đồng. Các giới hạn trách nhiệm được áp dụng phù hợp cho bất kỳ thiệt hại do khiếu nại của bên thứ ba đối với người mua.

9. Giữ tiêu đề

Các Kronospan giữ lại sở hữu hàng hoá bán ra của họ cho đến khi nhận được các khoản thanh toán theo hợp đồng.

10. Nơi thực hiện, nơi thẩm quyền và sự lựa chọn của pháp luật

Nơi thực hiện và quyền tài phán đối với cả hai bên CH-6122 Menznau, Thụy Sĩ. 
Áp dụng pháp luật là pháp luật Thụy Sĩ. Việc áp dụng Công ước Liên Hợp Quốc Doanh (CISG) được loại trừ.

11. Rẽ và viết yêu cầu

11.1 Nếu quy định cá nhân của hợp đồng vô hiệu, hiệu lực của các điều khoản còn lại sẽ không bị ảnh hưởng. Các bên ký kết có nghĩa vụ thực hiện một thỏa thuận mới mà đến theo đuổi bởi sự sắp xếp không hợp lệ tiếp theo.

11,2 thỏa thuận bằng lời nói bên trong hợp đồng đã đạt được. Việc sửa đổi phải bằng văn bản. Điều này cũng áp dụng cho việc sửa đổi các yêu cầu bằng văn bản. 'Viết cũng áp dụng cho báo cáo tác động vào, đặc biệt là việc thu hồi và thời hạn quy định.

Zalo
Hotline tư vấn miễn phí: 0989 029 589